CEL PROJEKTU

Celem projektu zainicjowanego przez KANCELARIĘ PROTARGET z siedzibą w Łodzi jest koordynacja i współpraca adwokatów, radców prawnych, mediatorów, negocjatorów, doradców podatkowych, kwalifikowanych księgowych oraz windykatorów i prywatnych detektywów mająca na celu niesienie pomocy osobom prywatnym, firmom i wszystkim tym, którzy aktualnie popadli w kłopoty. Zarówno kłopoty finansowe, jak również organizacyjne w związku z wprowadzonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej tym wirusem u ludzi. Projekt jest uzupełnieniem lub alternatywą dla już wdrażanych programów pomocowych.  Swą pomoc oferujemy Klientom z całego kraju, w szczególności z Łodzi i województwa łódzkiego.

Co możemy dla Państwa zrobić?

 • ochrona i obrona roszczeń,
 • dochodzenie należności,
 • obsługa wierzytelności,
 • prowadzenie mediacji,
 • negocjowanie warunków umów i porozumień,
 • przygotowywanie formularzy i projektów pism,
 • profesjonalne zastępstwo procesowe,
 • profesjonalne zastępstwo do dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych,
 • prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych,
 • upadłość konsumencka,
 • zmiana formy organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 • doradztwo i konsulting,
 • porady.